default_mobilelogo

„Hármas kötés” – digitális közösségben gyermekeink jövőjéért
EFOP-3.2.3-17-2017-00037

A pályázat célja: olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében.  


Konzorciumvezető:

  • Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

Konzorciumi tagok:

  • Magyarországi Evangélikus Egyház, Balatonboglár-Hács-Somogyvámosi Társult Evangélikus Egyházközség.

A projekt a fenti konzorcium fenntartásaiban lévő oktatási intézményekben valósul meg:

  • Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
  • Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
  • Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola)

A három intézmény fejlesztési igénye átfogó helyzetelemzés alapján kerültek meghatározásra. A pályázat közvetett célja hozzájárulni a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerő piacon /felsőoktatásban/ egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre.
A projekt közvetlen célja, olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő fejlesztések megvalósítása, amelyek elterjeszthetők a teljes köznevelési rendszerben: a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése és a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése. Ezáltal a projekt megvalósulása elősegíti a Magyarországon tapasztalható digitális leszakadás megállítását és a digitális oktatás színvonalának minőségi javítását.
Közvetlen célcsoport a fejlesztésbe vont tanulói csoportok, közvetett célcsoport az iskola további tanulói közössége, a tantestület további tagjai és a szülők. 

A projekt számszerűsíthető eredményei:

  • a három intézmény mindegyikében átdolgozásra kerül a pedagógiai program a Digitális Fejlesztési Terv alapján;
  • digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák aránya minimálisan 40 százalék;
  • a projektbe 40 pedagógus képzésére kerül sor, akiknek minden évben 10-10 digitális tartalmat kell felrögzíteni a Nemzeti Köznevelési Portálon;
  • összesen a három intézményben 55 rendezvényt (work-shop, nyílt nap) tervezünk megvalósítani.

A szakmai program megvalósulása az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásában valósult meg. 

A támogatás intenzitása 100 százalék.
A támogatás összege: 79 925 097 forint
Projekt összköltsége: 79 925 097 forint
Megvalósítás kezdete: 2018.02.01.
Megvalósítás vége: 2021.01.31.