default_mobilelogo

Napi falatkák

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna rovata


 

"Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé." (2Kor 5,10)

"A mulandóság törvénye alá veted teremtményeidet, egyedül Te vagy örök és halhatatlan."

"Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül." (Mt 24,12-13)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16)

„Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába." (Mt 18,3)

"Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét." (Gal 6,2)

"Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig." (Fil 2,5-8)

"Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia.” (Lk 24, 5b-7)

"A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be." (Jn 1,5)

"Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.” (Mt 13, 45-46)