default_mobilelogo

Napi falat

2020. június 1., Pünkösdhétfő

"Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez." (1 Pét 4,8)

Bővebben ...

Egy kép gyülekezetünkről

Napi falatkák

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna rovata


 

"Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat." (Róm 7,19)

"Örvendezz, ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod! De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged!" (Préd 11,9)

"...úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek." (1Thessz 2,4b)

"Ha kiárasztod lelkedet, élet támad, és megújítod a földnek színét" (Zsolt 104,30)

Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. (Róm 14, 7-8)

"Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé." (2Kor 5,10)

"A mulandóság törvénye alá veted teremtményeidet, egyedül Te vagy örök és halhatatlan."

"Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül." (Mt 24,12-13)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16)

„Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába." (Mt 18,3)

"Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét." (Gal 6,2)